Siden skogkatten har røtter i den norske fauna helt tilbake til norrøn tid, og finnes i norrøn mytologi har jeg valgt gamle norsk/norrøne navn som har en betydning. Den eneste bokstaven i alfabetet som jeg hittil ikke har funnet noen norrøne navn til er bokstaven c. C fantes ikke i det norrøne alfabetet.
Alvhilde Dette er en sammensetning av ordet alv, som i norrøn mytologi var et underjordisk vesen og ordet hild som betyr strid.
Ask Betyr aske rett og slett, mørk.
Arin Betyr en åre, et ildsted.
Alvarin Dette er en variant av navnet Alvin som betyr alv og venn. Alvevenn!
Bea Er en forkortelse av navnet Beate som betyr lykksalig.
Bera Betyr Binne, hunnbjørn.
Bjor Betyr bror.
Bjønne Betyr bjørn.
Brage Den fremste og/eller gjeveste.
Brand Betyr sverd.
Cora Er en variant av navnet Kora og betyr jomfru.
Cristo Variant av Krista som er en variant av Kristin.
Carina Variant av Karina som er en variant av Katrine som er gresk og betyr ren/kysk.
Cristin Tale En variant av navnet Kristin som betyr kristen. Tale er en korform av Adelheid som betyr edel slekt/vennlig glans.
Dreng Betyr ung modig mann.
Dovre Er navnet på et norsk fjell som det er en myte spunnet rundt om et troll som heter Dovre. Dovre var på vandring og satte seg ned for å hvile, men solen stod opp og da Dovre ble truffet av solstrålene ble han forvandlet til stein og ble fjellet Dovre.
Disa Betyr kvinnelig guddom.
Dedine En variant av Dina som betyr hun som drømmer.
Dagheid Betyr dag og vennskap.
Ella-Elvira Denne jenta er oppkalt etter min gode venninne Ella, men har også fått navnet Elvira som man er usikker på betydningen av, men jeg tror er avledet av ordet elva. Noen mener det betyr tallordet elve mens andre tror det betyr en elv.
Endre Navnet er avledet av Eindride og betyr og det betyr han som rir alene.
Frende Betyr en venn.
Fauni Fauni er en variant av den mytologiske skikkelsen faun. Faunen var han som satt i fossen og lokket folk til seg.
Frigg Betyr å elske.
Fridunn Betyr vakker kvinne og en hemmelighet.
Freydis Variant av Frøydis som er en sammenseting av Frøy og dis. Frøydis var navnet på kjærlighetens gudinne og dis betyr gudinne.
Gunnlaug Betyr viet til strid/krig
Gudrun Guds hemmelige kunnskap
Gisle Betyr å stråle.
Gløder Betyr en glo å gløde.
Gunnar Betyr krig
Hildur Betyr kamp. Det er en islandsk from for Hild som kommer av det norrøne ordet Hildr.
Hedda Betyr strid. Det er en kjæleform av Hedvig som er en variant av Haduwig.
Hulda Betyr yndig/elsket. det er en variant av navnet Huld eller også en variant av myteskikkelsen den kvinnelige hulder.
Heike Betyr hjemmehersker. Det er en sammensetning av heim og rike.
Iver Betyr Barlind eller kan også betyd pil og bue+kriger.
Imar Kortform av Ingmar som betyr guden Ing+berømt.
Ildrid Ild fager, sammensatt av ild og vakker.
Imber Betyr vern fra guden Ing.
Ingvar Sultin Guden Ing+stridsmann eller kriger. Sultin betyr på solung(dialekten fra Våler i Solør)sulten. Ingvar var alltid sulten og et matvrak:-))
Joralf Hest+alv/skogfe.
Jorid Hest+fager.
Jordis Hest+gudinne.
Caro Jørand Caro er et tilnavn som jeg ga han fordi veterinærene reddet livet hans med keisersnitt. Den ene heter Cato og den andre Roy. Jeg har rett og slett tatt deres 2 første bokstaver og satt sammen til Caro. Jørand er en variant av Jørund som betyr "snu i striden".
Katla Humle Ktala er et norrønt navn på en vulkan og Humle er et tillegsnavn som forvert ønsket hun skulle ha. Som små syntes hun kullet lignet på noen humler med all den mørke pelsen og spesielt Katla med det røde innimellom.
Knut et knytte eller en knute.
Kollbjørn Svart som en bjørn.
Lava Etterkommer og lava.
Lysdis Lys og dis som betyr gudinne.
Liv Beskyttelse og liv.
Leik Lek og kappestrid eller godt likt.
Ljød betyr ljød/det spesielle lyset som noe utstråler og lyser av som lyset til en solnedgang.
Magnora Kvinneutgaven av navnet Magnar som betyr mektig kriger.
Medvin Våpen venn eller mektig venn.
Modi Modig.
Magnar mektig kriger.
Norleiv Sterk etterkommer
Njord Sterk og frisk
Nor Nord
Nordis Gudinne fra nord
Norunn Elsket fra nord
Norveig Gammelt navn på Norge eller betyr sterk og innvigd
Nanna Balders hustru og betyr mor eller modig
Norlaug Sterk lovnad
Oda Rikdom
Olaug Lovet til etterkommer
Ovin Rikdom eller ung kriger
Vesle Per Prins Vesle kom av at jeg bare begynte å kalle ham det som liten da han rampete løp rundt :-) Per betyr klippe, fjell, stein og er gammelnorsk, men ikke norrønt. Prins fordi Katrine, datteren til Brita min bestevenninde, passet på ham og begynte å kalle ham det.
Ravna Er fra navnet Hrafn som betyr Ravn.
Sagna Navnet er en variant av ordet Sagn, historie
Sunniva Er et gammel norsk ord
Solrunn av ordet salr som betyr hus/hjem + ordet rune hemmelig visdom
Storm Betyr storm
Sondre Betyr å svømme av ordet Sundri
Snorre Betyr rask, villstyring
Tora Torden av guden Tor
Torine Kvinnevariant av navnet Tor
Torunn Elsket av guden Tor
Tengel Gammelt høvdings navn
Thorn Guden Tor eller tårn
Undis Elsket av nornene
Urd Navnet til en av nornene i norrøn mytologi. Betyr det som skjer/fremtiden
Ulv  ulv
Ulvar ulvejeger
Vebjørn  
Viljar  
Vemund  
Yr  
Yngve  
Ætt  
Ærland  
Æge  
Ægir  
Ættling  
Ædda  
Æsa  
Ørn  
Øivinn  
Øyann  
Øygunn  
Øyunn  
Åslaug  
Åsrun  
Årolilje  
Åsleik  
Åsulv